شاهنامه خوانی-هاشور

شاهنامه خوانی

1401


زبان/گویش: فارسی | ایران |

زیرنویس: ندارد

تهیه کننده:

موسسه فرهنگی هنری نمآباد

تصویر بردار:

علیرضا خاکساری، حسین خطیبی

تدوینگر:

پویا صفا

صدا بردار:

مهدی عسگری پور

شاهنامه خوانی


شاهنامه خوانی (خان اول)-هاشور

شاهنامه خوانی (خان اول)

1401
شاهنامه خوانی (خان دوم)-هاشور

شاهنامه خوانی (خان دوم)

1401
شاهنامه خوانی (خان سوم)-هاشور

شاهنامه خوانی (خان سوم)

1401
شاهنامه خوانی (خان چهارم)-هاشور

شاهنامه خوانی (خان چهارم)

1401
شاهنامه خوانی (خان پنجم)-هاشور

شاهنامه خوانی (خان پنجم)

1401
شاهنامه خوانی (خان ششم)-هاشور

شاهنامه خوانی (خان ششم)

1401
شاهنامه خوانی (خان هفتم)-هاشور

شاهنامه خوانی (خان هفتم)

1401
نظرات

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید!