اخبار اکران هاشور

نقد فیلم ها

اخبار هاشور

معرفی آثار تجربی راه‌یافته به جشنواره فیلم کوتاه تهران

اسامی آثار راه‌یافته به مسابقه پویانمایی جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام شد

اسامی آثار راه‌یافته به مسابقه پویانمایی جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام شد آثار پویانمایی راه‌یافته به سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فی...

ادامه مطلب

سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران

هیات انتخاب آثار داستانی سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند

هیات انتخاب آثار داستانی سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند اسما ابراهیم‌زادگان، امیرمهدی پوروزیری، امیرعباس ربی...

ادامه مطلب

سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران

آثار داستانی راه‌یافته به جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند

آثار داستانی راه‌یافته به جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند عناوین فیلم‌های داستانی راه‌یافته به سی‌ونهمین جشنواره بین‌ال...

ادامه مطلب