منظومه ی شخصی (پیتر سلیمانی پور)

منظومه ی شخصی (پیتر سلیمانی پور)

شماره محصول:3063
توضیحات

پیتر سلیمانی پور در سال 1347 در تهران متولد شده است. در سن 6 سالگی آغاز به نواختن آلات موسیقی می کند و از 14 سالگی به آهنگسازی می پردازد.

در سال 1373 عضو گروه آتین برای نخستین بار در فرهنگسرای بهمن، به عنوان نوازنده، آهنگساز و تنظیم کننده به روی صحنه رفت و از آن پس پروژه های موسیقی متنوعی را طراحی و اجرا کرده و در پروژه های بسیاری به عنوان تهیه کننده، مدیر تولید، آهنگساز و تنظیم کننده، مشاور و نوازنده مشارکت کرده است. همگام با نواختن و تمرین چند آلت موسیقی، بیستر فعالیت موسیقی اس بر آهنگسازی و تولید موسیقی متمرکز است.

منظومه شخصی، معرفی قطعات بدیعی است که او در فاصله ی 1373 تا 1382 ساخته، تنظیم و تهیه کرده و اولین بار در سال 1383 منتشر کرده است.

نسخه حاضر با مسترینگ جدید شامل قطعه ای است که در چاپ پیشین عرضه نشده بود.

منظومه شخصی:

 • یک هفته آفتاب 8:16
 • بوی کودکی 5:33
 • در شهر نیست 6:59
 • رمز 1:50
 • رو در رو 5:07
 • لطف ابهام 5:59
 • شادی 6:48
 • خستو 4:36
 • صفای باطن 6:01
 • رقص عروس 3:19
 • البوز 6:58
 • باغی در گلدانم می خواهم 8:41