ایران سرزمین صلح ادیان الهی

ایران سرزمین صلح ادیان الهی

شماره محصول:3046
توضیحات

کتاب «ایران سرزمین صلح ادیان الهی» مجموعه عکس های آقای عباس تحویلدار با نویسندگی دکتر مسعود فروزنده، سندی موثق جهت نشان دادن سابقه تجربه های زیستی ادیان الهی درکنار یکدیگر در سرزمین ایران است. عباس تحویلدار مقدمه کتاب خود را با این سخن آغاز می کند : "عنوان ایران سرزمین ادیان الهی بیست سال پیش پس از عکاسی در سرزمین افسانه ای هند که به حق سرزمین ادیان و مذاهب گوناگون است، مرا به عکاسی پیرامون این عنوان در سرزمین مادری علاقمند ساخت. سرزمینی که نه تنها خاستگاه دین زرتشت یکی از نخستین ادیان یکتا پرستی در زمین و تاریخ بشری است، بلکه پذیرنده و پناهگاه پیروان سایر ادیان توحیدی از جمله یهودیان، صابئین و مسیحیان پیش و پس از ظهور اسلام تا کنون بوده است که این مفهوم نه تنها نقشی خوانا در آثار مستشرقین برجسته جهان است بلکه نقش برجسته های به جا مانده از تخت جمشید نیر نقشی ماندگار و قابل استناد است.بنایی یگانه که در خاطره جهانی و ایران زمین نماد شکوه مند نگارنده نخستین منشور حقوق بشر و بنیانگذار احترام، آزادی و صلح میان پیروان ادیان و اقوام مختلف و برابری انسان ها،کورش کبیر است. همو که به کردار  مجری بی چون چرای فرمان خویش شد و اساس این تفکر را در کهن سرزمین و فرهنگ ایران بدانستان نهادینه کرد و پی افکند که ایران در طول تاریخ  پر فراز و نشیب خود به حق برازنده عنوان سرزمین صلح ادیان و اقوام باشد».