جعبه سیاه-هاشور

جعبه سیاه


زبان/گویش: فارسی | ایران |

زیرنویس: ندارد

آخرین گفت و گوی اردشیر زاهدی؛ داماد شاه ، وزير خارجه و سفیر شاهنشاهی در آمریکا.

تهیه کننده:

مهدی مطهر

کارگردان:

محمد ثقفی

نویسنده:

فرناز صالحی

تصویر بردار:

حسین امیری

صدا بردار:

زکریا زرگانی

گوینده:

حامد باقری تنها

فصل اول


جعبه سیاه قسمت اول-هاشور

جعبه سیاه قسمت اول

1402
جعبه سیاه قسمت دوم-هاشور

جعبه سیاه قسمت دوم

جعبه سیاه قسمت سوم-هاشور

جعبه سیاه قسمت سوم

نظرات

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید!