آقا مرتضی-هاشور

آقا مرتضی


زبان/گویش: فارسی | ایران |

زیرنویس: ندارد

به بهانه زیست سید مرتضی آوینی به احوالات فضای فرهنگی پیش از انقلاب تا اوایل دهه هفتاد و شهادت ایشان می پردازیم.

تهیه کننده:

مهدی مطهر

کارگردان:

سید عباس سید ابراهیمی

تدوینگر:

مرتضی فتحی

فصل اول


آقا مرتضی قسمت اول-هاشور

آقا مرتضی قسمت اول

1399
آقا مرتضی قسمت دوم-هاشور

آقا مرتضی قسمت دوم

آقا مرتضی قسمت سوم-هاشور

آقا مرتضی قسمت سوم

آقا مرتضی قسمت چهارم-هاشور

آقا مرتضی قسمت چهارم

آقا مرتضی قسمت پنجم-هاشور

آقا مرتضی قسمت پنجم

آقا مرتضی قسمت ششم-هاشور

آقا مرتضی قسمت ششم

آقا مرتضی قسمت هفتم-هاشور

آقا مرتضی قسمت هفتم

نظرات

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید!