نوکیسه ها-هاشور

نوکیسه ها


ایران |

زیرنویس: ندارد

تحلیل اقتصاد در حال و گذشته توسط پژوهشگران و اقتصاد دانان و جامعه شناسان؛ شرایط رفتاری نو کیسه ها و قشر ضعیف و متوسط در حال و گذشته

تهیه کننده:

عطا پناهی

کارگردان:

علیرضا خوشنویس

نویسنده:

علیرضا خوشنویس

نظرات

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید!