زیر پوست درختان-هاشور

زیر پوست درختان


زبان/گویش: فارسی | ایران |

زیرنویس: ندارد

مجسمه سازی که هم شاعر است وهم داستانویس،سال ها پیش معلم بوده و جبر زمانه برای امرار معاش او را به کار نجاری وادار کرده است.انقلاب،جنگ و سالیان سخت را تجربه کرده و با رویکردی طنز به شرح آن چه برسرش آمده می پردازد.در مجسمه های او تمام این مرارت و رنج و لبخند تلخ را می شود دید.

تهیه کننده:

فرزاد آبادی

کارگردان:

فرزاد آبادی

نویسنده:

فرزاد آبادی

پژوهشگر:

فرزاد آبادی

تصویر بردار:

خالق گرجی, فرزاد آبادی

تدوینگر:

خالق گرجی

صدا بردار:

فرزاد آبادی

نظرات

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید!