آبی به رنگ خاک-هاشور

آبی به رنگ خاک

21 دقیقه

1394


ایران |

زیرنویس: ندارد

رودخانه زاینده رود خشک شده است.
مردم اصفهان سال هاست که منتظر باز شدن دوباره رودخانه هستند.

تهیه کننده:

مصطفی حاج قاسمی

کارگردان:

مصطفی حاج قاسمی

نویسنده:

مصطفی حاج قاسمی

پژوهشگر:

مصطفی حاج قاسمی, مریم الهامیان

تصویر بردار:

امیر منصوری

تدوینگر:

امین اشرفی, مصطفی حاج قاسمی

صدا بردار:

علیرضا منصوری

نظرات

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید!