محمدرضا مجلسی

تهیه کننده

نویسنده

سال تولد ۱۳۵۸
محل تولد رشت

مدیر عامل شرکت راش فیلم

عضو پیوسته انجمن صنفی شرکتهای فیلمسازی ایران

 وی تا کنون به تهیه کنندگی و مدیریت تولید چندین پروژه فیلمسازی مبادرت ورزیده است. ازجمله سوابق او عبارتند از:        

 • مدیر تولید و سرمایه گذار فیلم سینمایی " کاتی و ستاره" سال 1395-1396
 • مدیر تولید فیلم بلند ویدیو یی " زیبا " به کارگردانی مجتبی کوه کن 1393
 • تهیه کننده و مدیر تولید فیلم آموزشی کم کاری مادرزادی تیروئید/ مستند آموزشی 1387
 • تهیه کننده و مدیر تولید فیلم مستند جور دیگر دیدن/ 1389
 • تهیه کننده فیلم مستند بعد از اتفاق/1390
 • تهیه کننده فیلم مستند سفرنامه قونیه/1390
 • تهیه کننده سیمای عمرانی شهر رشت/1391
 • تهیه کننده و کارگردان فیلم مستند باز باران
 • تهیه کننده فیلم مستند به کجا میرویم سال 1394
 • تهیه کننده و کارگردان فیلم مستند "شکاف " 1394
 • تهیه کننده و کارگردان فیلم کوتاه " کوچه گردو"1394
 • مدیر تولید مجموعه ی مستند تلویزیونی " عروسی اقوام " /شبکه مستند سیما
 • مدیر تولید مستند "سفرنامه قونیه " /کشور ترکیه