گرهارد ریشتر نقاشی

کورینا بلزِ فیلمساز به تماشای هنرمند در حال کار در استودیویش می‌نشیند و با اهالی مطبوعات و دنیای هنر در مورد سیر حرفه‌ای او گفتگو می‌کند.

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز