چه کسی عکس‌های پرستار بچه را گرفته است؟

آلن ینتوب داستانی باورنکردنی از یک پرستار بچه رمزآلود را نشان می دهد که در سال 2009 درگذشت و یک انبار مخفی از هزاران عکس خیره کننده را از خود به جای گذاشت. این عکس‌ها که در طول زندگیش هرگز دیده نشده بودند، به طور تصادفی در یک قفسه نگهداری در شیکاگو پیدا شدند و با قیمتی ارزان حراج شدند. اکنون تصاویر جادویی ویوین مایر هزاران دلار فروخته می‌شوند. او در زندگی گوشه گیر بود، احتکار می‌کرد و در مورد ریشه‌های فرانسوی خود قصه‌های بلندی می‌بافت.      

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز