مونک در دوزخ

داستان ناگفته‌ی زندگی نقاش نروژی ادوارد مونک، با نگاهی به نوشته‌ها، نامه‌ها و دست‌نویس‌های موجودش که خود مونک برای زندگی نامه‌اش نوشته بود.          

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز