مرد کلاه‌پوش

در این فیلم ویل یانگ به بلژیک، زادگاه مگریت سفر می‌کند تا اطلاعات بیشتری در مورد او کسب کند. مگریت که نشانه تجاریش یک کلاه بولر بود و نمای بیرونی به ظاهرمتعارفش، ذهن یاغی ویرانگرش را پنهان می‌کرد. ویل از یک کودکی تراژِیک پرده بر می‌دارد، ازدواجی که از دوران نوجوانی مگریت تا زمان مرگش در سال 1967 ادامه داشت و میراث هنری خیره کننده‌ای که تا امروز پابرجاست.        

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز