مایکل پِیلن در دنیای وایِت

این فیلم مستندی بریتانیایی در سال 2013 به کارگردانی النور یول و با بازی مایکل پالین است. این مستند در مورد نقاش آمریکایی اندرو وایت و مردمی است که به نقاشی‌های او الهام بخشیده‌اند.          

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز