غبارِ موراندی

نگاهی اجمالی به زندگی جورجیو موراندی نقاش مشهور ایتالیایی، نقاشی های طبیعت بی‌جان و منظره‌های او، آن‌گونه که از دید دوستان و منتقدان دیده می‌شوند.          

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز