علاء

در زمان جنگ ایران و عراق، اعلا دختری دبیرستانی، پس از یک مشاجره سخت با برادر کوچکترش احمد، متوجه می‎شود که او خانه را بی خبر ترک کرده است. حالا اعلا و مادرش که به خاطر موشک باران مجبور به ترک شهر هستند، نگرانند که احمد برگردد و نتواند آنها را پیدا کند...

دسته بندی در هاشور

تبرئه

تبرئه

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها