سیب‌ها، گلابی‌ها و رنگ

سیب، گلابی و رنگ: نگاهی به تاریخ نقاشی طبیعت بی‌جان،  نمایش گستره‌ای وسیع از اولین نقاشی‌های دیواری Xenia در پمپئی تا شاهکارهای کوبیستی پیکاسو.          

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز