سگی که عاشق شد

لیدی سگ یک بانوی ثروتمند است که با بیماری شدید صاحبش در خانه تنها مانده تا اینکه خبردار می شود صاحبش در بیمارستان در گذشت...

دسته بندی در هاشور

برای همیشه

برای همیشه

زمان

زمان

یاد من باشد

یاد من باشد