سفر از میان رنگها

فریدون کوچکیان از شناخته شده ترین نقاشان فرسک در ایران است، او علاوه بر این، نقاش زبردست در زمینه تابلو های پرتره، مناظر و نقاشی های کلاسیک و مدرن نیز می باشد، فیلم حاضر نگاهی به زندگی ایشان است.

دسته بندی در هاشور

برای همیشه

برای همیشه

زمان

زمان

یاد من باشد

یاد من باشد