داشتن

مریم و مالک زن و مردی جوان‌اند که چند ماهی است از هم جدا شده‌اند. هر هفته مریم فرزندشان را به کارگاهی می‌برد که مرد در آنجا مشغول به کار است تا به حکم دادگاه مالک فرزندش را ببیند. اما مالک مدعی است که این بچه، فرزند او نیست. 

دسته بندی در هاشور

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها

برچسب های نامرئی

برچسب های نامرئی