تعدادی اثاثیه دست دوم منزل با قیمت مناسب به فروش میرسد

زوج جوانی که مهمانی در پیش دارند برای تکمیل وسایل خانه‌شان به قصد خرید وسایل دست دوم به خانه مردی که اثاثیه ش را آگهی کرده می روند. آنها با مشاهده احساس صاحب خانه نسبت به اثاثیه اش از خرید منصرف می شوند.

دسته بندی در هاشور

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها

برچسب های نامرئی

برچسب های نامرئی