تخریب

او تنها 12 ساعت مهلت دارد تا خود را از زیرزمین پر از موادی که در آن محبوس شده، نجات دهد.

دسته بندی در هاشور

برای همیشه

برای همیشه

زمان

زمان

یاد من باشد

یاد من باشد