تبرئه

در خصوص جوانی که در یک اشتباه غیر عمد خلافی مرتکب شده و خود را در چالشی می‌بیند که گرفتار آن شده است و تلاش می‌کند تا آن را جبران کند. این فیلم با بیان اشاره و موسیقی سعی بر نشان دادن بخشی از مسائل اجتماعی گریبان گیر افراد و جوانان دارد.

دسته بندی در هاشور

برای همیشه

برای همیشه

زمان

زمان

یاد من باشد

یاد من باشد