به کارگردانی منیژه محامدی

به کارگردانی منیژه محامدی: آشنایی با زندگی و کار پر افتخار ترین کارگردان تاتر ایران.          

دسته بندی در هاشور

برای همیشه

برای همیشه

زمان

زمان

یاد من باشد

یاد من باشد