افسرده نیستم

مردک جوانی ۲۴ ساله که در فروشگاهی کار میکند، او در تلاش است که از سبک زندگی ماشینی به دور باشد، علاقه ای به نوشتن و کتاب خواندن دارد، مدام خود را به چالش میکشاند و سوالهایی را در ذهنش مرور میکند.

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز