توضیحات

    مجموعه کارگاه های آموزشی سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر

با حضور:

  1. اصغر فرهادی – مجید مجیدی- فرزاد موتمن – مجتبی راعی
  2. همایون اسعدیان- پوران درخشنده – محمد علی سجادی
  3. مهران کاشی  – رضا کیانیان- فاطمه معتمد آریا
  4. پرویز آبنار- محمود کلاری- مجید اسلامی
  5. اندرولا- مجید برزگر- تاکفومی توتسویی
  6. الکساندر سورکوروف- نبوهیروسووا- ولینگتون فونگ
  7. فرشته طائر پور – احمد موسوی زاده- گیوم دوسی -ایرج تقی پور- مارک بشت

 

همراه با زیرنویس فارسی و انگلیسی / English – Persian subtitle