درباره شبهای مستند هاشور

"شب های مستند هاشور"
"شب های مستند هاشور" ویژه برنامه ای است که در آن نمایش یک فیلم مستند مطرح را برای شما تدارک دیده ایم.
شما با خرید بلیت فیلم مورد نظر از میان فیلم هائی که در این برنامه نمایش داده می شود، به تماشای فیلم می نشینید و مجموعه ای از نقدهای منتشر شده درباره فیلم را می خوانید .
این هفته: آغاز نمایش "در جستجوی فریده" از 1398/04/19
در هاشور تلاش می کنیم مستندها بهتر دیده شوند.امیدواریم فرصتی را فراهم آوریم که تولید و توزیع به یک چرخه کامل بدل گردد و درآمد حاصل، سینمای مستقل را زنده تر و پویاتر نگه دارد.