بانو قدس ایران

گفتار متن از زبان بانو خدیجه ثقفی همسر امام خمینی و به شیوه اول شخص روایت می شود. در خلال این روایت علاوه بر بانو ثقفی بیننده از زاویه ای تازه با مبارزات و زندگی امام، اقا مصطفی و احمدآقا خمینی روبرو می‌شود. این مستند حاوی تصاویر آرشیوی و قدیمی می‌باشد.

|

81 دقیقه

ف الف

موضوع «ف-الف» کنکاش درباره عواملی است که در یک جامعه منجر به شکل‌گیری فساد اقتصادی می‌شود. در این مستند این موضوع از زاویه‌های اجتماعی، جامعه‌شناسی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.

1399

|

64 دقیقه

در جستجوی خانه خورشید

140 سال زندگی، عشق و نفرت در خیابان ناصر خسرو. این فیلم تاریخچه خیابان ناصرخسرو در محله عودلاجان و کاخ شمس العماره و همچنین میدان توپخانه ، میدان امام خمینی در 140 سال گذشته است . که داستان عاشقانه عکاسی که به دنبال دختری به نام خورشید می‌گردد روایت می‌شود و در طول این 140 سال از زمان ناصری تا سال 1364 و قایع تاریخی را هم بازگو می‌کند . در خلال این مستند صدا و تصاویر تاریخی مشاهده می‌شود.

|

69 دقیقه

  • بانو قدس ایران
  • ف الف
  • در جستجوی خانه خورشید
بانو قدس ایران

گفتار متن از زبان بانو خدیجه ثقفی همسر امام خمینی و به شیوه اول شخص روایت می شود. در خلال این روایت علاوه بر بانو ثقفی بیننده از زاویه ای تازه با مبارزات و زندگی امام، اقا مصطفی و احمدآقا خمینی روبرو می‌شود. این مستند حاوی تصاویر آرشیوی و قدیمی می‌باشد.

|

81 دقیقه

ف الف

موضوع «ف-الف» کنکاش درباره عواملی است که در یک جامعه منجر به شکل‌گیری فساد اقتصادی می‌شود. در این مستند این موضوع از زاویه‌های اجتماعی، جامعه‌شناسی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.

1399

|

64 دقیقه

در جستجوی خانه خورشید

140 سال زندگی، عشق و نفرت در خیابان ناصر خسرو. این فیلم تاریخچه خیابان ناصرخسرو در محله عودلاجان و کاخ شمس العماره و همچنین میدان توپخانه ، میدان امام خمینی در 140 سال گذشته است . که داستان عاشقانه عکاسی که به دنبال دختری به نام خورشید می‌گردد روایت می‌شود و در طول این 140 سال از زمان ناصری تا سال 1364 و قایع تاریخی را هم بازگو می‌کند . در خلال این مستند صدا و تصاویر تاریخی مشاهده می‌شود.

|

69 دقیقه