هفته فیلم ایتالیایی

جدول و زمان نمایش فیلم ها

فیلم ها به صورت آنلاین و تنها از سایت هاشور نمایش داده می شود

سه شنبه 1399/9/11

 • ساعت نمایش:17:30
 • افتتاحیه سخنرانی سفیر ایتالیا / جوزپه پرونه
 • ساعت نمایش:17:40
 • مادرم
 • کار گردان: نانی مورتی
 • ساعت نمایش:19:40
 • لازاروی خوشحال
 • کار گردان: آلیچه رورواکر
 • ساعت نمایش:21:45
 • ویدئوکارگردان/موضوع:فیلم لازاروی خوشحال

چهارشنبه 1399/9/12

 • ساعت نمایش:17:30
 • جاده نفت
 • کار گردان: برناردو برتولوچی
 • ساعت نمایش:19:50
 • ویدئو منتفد ایتالیایی/تیتزیانا لو پورتو/موضوع:سینمای برناردو برتولوچی
 • ساعت نمایش:20:10
 • جایی که سایه ها فرو می افتند
 • کار گردان: والنتینا پدیچینی
 • ساعت نمایش:21:50
 • ويدئو منتقد ايتاليايي جورجیو گوستی /موضوع؛فيلم جايي كه سايه ها فرو مي افتند

پنج شنبه 1399/9/13

 • ساعت نمایش:17:45
 • مارتین ایدن
 • کار گردان: پیترو مارچلو
 • ساعت نمایش:20:00
 • مادرم
 • کار گردان: نانی مورتی

جمعه 1399/9/14

 • ساعت نمایش:18:00
 • جایی که سایه ها فرو می افتند
 • کار گردان: والنتینا پدیچینی
 • ساعت نمایش:19:50
 • لازاروی خوشحال
 • کار گردان: آلیچه رورواکر

شنبه 1399/9/15

 • ساعت نمایش:17:00
 • جاده نفت
 • کار گردان: برناردو برتولوچی
 • ساعت نمایش:19:30
 • مارتین ایدن
 • کار گردان: پیترو مارچلو
 • ساعت نمایش:21:40
 • ويدئو منتقد ايتاليايي ماتزینو مونتیناری / موضوع: فيلم مارتین ایدن