هفته فیلم چین

جدول و زمان نمایش فیلم ها

فیلم ها به صورت آنلاین و تنها از سایت هاشور نمایش داده می شود

شنبه 1400/7/24

 • ساعت نمایش:18:00
 • بازگشت به خانه
 • کار گردان: ژانگ ییمو
 • تهیه کننده: ملیسا جینگ وو یانگ
 • ساعت نمایش:19:45
 • ویدئو کارگردان فیلم بازگشت به خانه "ژانگ ییمو"
 • ساعت نمایش:20:20
 • پرواز با درنا
 • کار گردان: لی رویجون
 • تهیه کننده: چنگ یانگ
 • ساعت نمایش:22:00
 • ویدئوی کارگردان فیلم پرواز با درنا " لی رویجون " و ویدئوی صحبت های منتقد و کارشناس بین‌المللی سینما " آقای کامیار محسنین"

یکشنبه 1400/7/25

 • ساعت نمایش:18:00
 • آواز ققنوس
 • کار گردان: وو تیان مینگ
 • تهیه کننده: پو ونگ
 • ساعت نمایش:19:50
 • ویدئوی صحبت دخترکارگردان فیلم " آواز ققنوس" و ویدئوی صحبت های منتقد سینما و فیلمنامه نویس" خانم سحر عصر آزاد"
 • ساعت نمایش:20:30
 • من کسی هستم
 • کار گردان: یی تونگ شینگ
 • تهیه کننده: لی پگی

دوشنبه 1400/7/26

 • ساعت نمایش:18:00
 • سایه
 • کار گردان: ژانگ ییمو
 • تهیه کننده: چنگ یانگ
 • ساعت نمایش:20:10
 • آدم کش
 • کار گردان: هو شیائو-شین

سه شنبه 1400/7/27

چهارشنبه 1400/7/28

 • ساعت نمایش:18:00
 • من کسی هستم
 • کار گردان: یی تونگ شینگ
 • تهیه کننده: لی پگی
 • ساعت نمایش:20:50
 • آواز ققنوس
 • کار گردان: وو تیان مینگ
 • تهیه کننده: پو ونگ

پنج شنبه 1400/7/29

 • ساعت نمایش:18:00
 • آدم کش
 • کار گردان: هو شیائو-شین
 • ساعت نمایش:19:45
 • ويدئو رئيس انجمن منتقدان چين "رائو شوگوانگ"
 • ساعت نمایش:20:30
 • سایه
 • کار گردان: ژانگ ییمو
 • تهیه کننده: چنگ یانگ