یک کیلو بال مگس

مستند «یک کیلو بال مگس» تلاش می کند تا معضلات و مشکلات ناشی از نابسامانی مهریه در جامعه را بررسی کند . افرادی که به دلایل مختلف به زندان افتاده اند و مهریه های نامتعارف دستمایه این کندوکاو است.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست