یک آن

فیلم «یک آن» درباره پدیده اسیدپاشی به عنوان وسیله‌ای برای دزدی است. تصور عمومی این است که اسیدپاشی وسیله‌ای برای انتقامجویی ناموسی است و بیشتر زنان قربانی آن هستند.
اما قربانیانی که در این فیلم می‌بینیم مردان جوان و خانواده‌ داری اند که توسط‌ سه نوجوان پانزده ساله و پیرمردی که گویا تحریک کننده آنها بوده است مورد اسید پاشی قرار گرفته اند.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست