گیسوی آشفته من

گیسوی آشفته من، این فیلم به مشکلات و معضلات مهاجرت افغان ها به ایران می پردازد
و همچنین گزارشی است از شرح حال زنان ایرانی که به عقد افغانی‌ها درآمدند و اکنون شرایط به شدت نا مساعدی از لحاظ سبک و نوع زندگی خود دارند.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست