گنجینه

مستند "گنجینه" تاریخ شگفت انگیز موزه را باز سازی می کند.
موزه هنرهای معاصر مالک مهمترین و نفیس ترین مجموعه هنر مدرن غربی در آسیا است.
آثار هنرمندان بزرگی همچون: «پیکاسو»، «مانه»، «کاندینسکی»، «مونه»، «وارهول» بخش کوچکی از این مجموعه هستند.
پس از انقلاب، برخی از کارهای این هنرمندان بزرگ به انبارهای زیرزمین ساختمان منتقل شد؛ این کارها به تبع برخی از هنجارهای جدید غیر قابل دیدن تشخیص داده شده است و به پشت درهایی با امنیت بالا منتقل شد.

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اسماعیل

اسماعیل

کار نیما یوشیج

کار نیما یوشیج

پروین

پروین