گرمابان

گرمابان سری میزند به حمام‌های تهران با فرهنگ عامه و آدابی که در گذشته در حمام‌ها رواج داشته و وجود آنها در فیلم‌های سینمایی آشکار گشته است.این مستند دوران پر رونق و شلوغ گذشته را با اکنون که این حمام‌ها خالیست و تنها یاد و خاطراتی را روی دوش خود حمل می‌کنند مقایسه می‌کند.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست