کوه نشینان و یک آیین

کوه نشینان و یک آیین مستندی است از کوه نشینان ارتفاعات جنوب استان گیلان که درکنار زیستِ متکی به دامپروری و کشاورزی، آئینی باستانی را در گردشِ سال گیلانی بر پا می دارند و فارغ از شکل و فرم آن، ریشه درکهن الگوهایی دارد که باروری زمین را پاس می دارد.
حدود هزار سال است که این آئین با عزاداری امامان شیعه درهم آمیخته و آمیزه ای از سور و سوگواری پدید آمده به نام«علم واچینی».

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست