کمال الملک

مستند کمال الملک پیرامون تاریخچه و نحوه زندگی محمّد غفاری (کمال الملک) و همچنین تاثیرات او در عرصه نقاشی بر دوران معاصر‌، است. این مستند تصاویری از آثار به جای مانده از این نقاش بزرگ را ارائه می‌دهد.
در این فیلم زندگی کمال الملک در ابعاد هنری که شامل نقاشی ها و مسائل تکنیکی آثارش، ابعاد شخصیتی اش و ابعاد زندگی اجتماعی و سیاسی او چون حضورش در جنبش مشروطه می شود، به تصویرکشیده می شود.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست