کاشی شماره 29

مستند کاشی شماره 29 یک قسمت از مجموعه یکی از ما می باشد، این مستند درباره ی خانه سفال و فعالیت های هنری و آموزشی دکتر عباس اکبری است که باعث احیای هنر سفال و کاشی در شهر کاشان شده است.

در این مستند نشان میدهد که فرد یا گروه چگونه میتوانند مشارکت فعال داشته باشند و با ایده های خلاقانه در زندگی خود و دیگران تاثیرات مثبت ایجاد کنند و به زندگی کسانی میپردازد که با خلاقیت و کوشش زیاد خودشان برای دیگران هم کار آفرینی میکنند.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

خاطرات سینما

خاطرات سینما

در جستجوی زن

در جستجوی زن

ایران، جنوب غربی

ایران، جنوب غربی