پنج پرده در باب غذای ایرانی

"پنج پرده در باب غذای ایرانی" مستندی است در پنج قسمت درمورد پنج نوع غذای مختلف ایرانی که در هر قسمت سعی دارد همراه کاراکترها و با استفاده از منابع آرشیوی و ایجاد فضایی با جو موسیقایی به نواحی از پس زمینه های فرهنگی آن غذا در ایران نزدیک شود..

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست