پسر حاج علی

مستند «پسر حاج علی» پیرامون قهوه خانه ای کوچک در بازار تهران و تلاش برای باقی ماندن سنت در جامعه ایی که در حال فراموشی گذشته است. کاظم نماد مقاومت در برابر فراموشی گذشته است.
وی با دادن چایی در قهوه خانه مردم را به گذشته بازمی گرداند و حس نوستالژیک آنها را زنده می کند.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست