پریچهر

پریچهر روایتی از زندگی و کار پریچهر نامدار فریدونی، نقاش معاصر ایران.او از اولین دانش آموختگان رشته نقاشی در دانشکده هنرهای زیبا است.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست