پرو آخر

پرو آخر در ارتباط با مغازه خیاطی کوچکی در شهر قم است. آقای عرب پور بیش از ۵۰ سال است که برای روحانیون سرشناس و طلبه های جوان لباس می دوزد.
بسیاری از طلبه ها و روحانیونی که مشتری او بوده اند بعدها به مقامهایی مثل ریاست مجلس٬ ریاست جمهوری و حتی رهبری هم رسیده اند.
او داستانهای شنیدنی از نحوه پوشش این شخصیتها و دوختن لباس برای انها دارد.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست