پدرم ایران، مادرم ایران

مستند «پدرم ایران، مادرم ایران» تلاش می کند با معرفی چندتن از شهدایی که از میان کودکان پرورشگاه به جبهه رفته اند به واکاوی انگیزه ها و حواشی این موضوع بپردازد.
در این مستند شما شاهد خاطرات اثر گذار و غریبی از شهدای بهزیستی می باشید.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست