پاستای ایرانی

پاستای ایرانی مستندی درباره فيلمسازی است که كشورش ايران را براي تحصيل در ايتاليا ترک می كند. زمانی كه وارد شهر رم ميشود با دانشجويان ايرانی زيادی آشنا می‌شود كه در بين آنها امين شخصيت جالبی دارد و تبديل به سوژه اصلی فيلم می‌شود.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست