هفت فیلمساز زن نابینا

هفت فیلمساز زن نابینا، مستند فیلم‌های کوتاهی است که توسط افرادی تصویربرداری و کارگردانی شده که نابینا هستند.
این افراد در کارگاه فیلمسازی محمد شیروانی به شیوه کارگاهی با اصول فیلمسازی آشنا شدند،او به آنها دوربین فیلمبرداری می‌دهد تا از خود و پیرامونشان بدون کمک از افراد بینا فیلم مستند بسازند.
این فیلم روایت تصویری هفت زن نابینا در خصوص زندگی روزمره، مشکلات و بیان احساسات شخصی‌شان است.

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست