نیوکمپ

نیو کمپ خانه ای است که در روستای هزاوه اراک که معتادان پس از ترک در آن جمع می شوند و هم دیگر را حمایت می کنند. مستند در مورد حال و هوا و سختی های دوران پس از اعتیاد است.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اتاق امن

اتاق امن

شهرزاد

شهرزاد

نسیه و نقد

نسیه و نقد