نیمه پنهان ماه

مستند «نیمه پنهان ماه» باز خوانی حضور زنان در جنبش مشروطیت از آغاز تا پهلوی است.
در این مستند تصاویر و عکس های قدیمی مربوط به دوران مشروطیت نیز دیده می شود و به این پرداخته که زنان در جنبش مشروطیت ایران چه کردند و کجا بودند و چه سهمی در این نخستین نهضت مردمی خاورمیانه داشتند.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست