نویسنده بودن

«نویسنده بودن» روایت زندگی ادبی، سیاسی "جلال آل‌احمد" همراه با بررسی آثار و نوشته‌هایش و فعالیت‌های زنده‌یاد آل‌احمد در حوزه فرهنگ که از زبان نویسندگان‌، دوستان و همراهان او است.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست