ناخدا سلیمان

مستند ناخدا سلیمان درباره سلیمان ناخدای کشتی به نمک نشسته در یکی از بنادر دریاچه ارومیه می باشد. که بعد از خشک شدن دریاچه به کارکشاورزی مشغول است. که کشاورزی تحت تاثیر بحران دریاچه در حال دگرگونی و نابودی است. کاری که تحت تاثیر بحران دریاچه ارومیه از آینده‌ای برخوردار نیست.
متاسفانه خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه بر کشاورزی مردم این منطقه تاثیر گذاشته است. بادهای محلی هم سبب می‌شود ریزگردهای روی دریاچه، بر محصولات کشاورزی بنشیند. مزرعه ناخدا سلیمان هم از این قاعده مستثنی نیست.
او بعد از خشک شدن دریاچه ارومیه، حالا با خطر از دست دادن محصولات کشاورزی خود نیز مواجه است.
این مستند در حقیقت نمایشگر درد وآلام مردمان منطقه دریاچه ارومیه است.

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست